Overzicht extra activiteiten

 

Dit overzicht is een stukje geschiedenis van de Belgische reumatologie waar de Patient Partners nauw bij betrokken waren:

  • De Patient Partners hebben veel kansen gekregen en hebben die ook met veel engagement benut
  • De Patient Partners werden ingezet in verschillende domeinen naast de specifiek educatieve opdracht van het lesgeven
  • De opleiding van de Patient Partners gaf voldoende bagage om dat indrukwekkend groot takenpakket binnen reumatologie te kunnen uitvoeren
  • En dat allemaal vanuit onze ervaringsdeskundigheid, het puzzelstukje dat alleen maar door patiënten kan worden aangeleverd.

De Patient Partners zijn niet in hun kot gebleven de voorbije 20 jaar en dat was een goede zaak!

Bekijk hier het overzicht van de activiteiten tussen 2000 en 2020.